Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Vận tải hàng hóa Bắc-Trung-Nam

Chúng tôi đầu tư và phát triển chủ chốt, với nhiều đầu xe từ 1 tấn đến 25 tấn khai thác vận chuyển hàng hóa hai chiều tuyến Miền Nam đi Miền Bắc và ngược lại.

Chúng tôi giảm ngay 10% khi quí khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc dài hạn, đặc biệt nếu khách hàng vận chuyển hàng hai chiều chúng tôi giảm đến 20% tiền cước.


1 nhận xét: